Ciągle rosnąca wymiana handlowa i związany z tym rozwój transportu spowodował wydzielenie spedycji jako samodzielnej działalności gospodarczej. Tym samym powstają firmy zajmujące się pośrednictwem w przemieszczaniu dóbr na zlecenie klientów, przy pomocy innych podmiotów specjalizujących się w branży logistycznej.

W związku z tym czym jest spedycja?

Spedycję definiuje się jako organizowanie przemieszczania towarów wraz z wypełnianiem wszystkich obowiązków z tym związanych, ale pomijając sam transport. Podmiot wykonujący czynności spedycyjne robi to zarobkowo, dlatego za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie od zleceniodawcy, z którym nawiązał w tym zakresie współpracę.

Kryteria klasyfikacji spedycji są różne, aczkolwiek najczęściej wyróżnia się ze względu na:

» Typ wykorzystanego środka transportu: samochodowa, morska, kolejowa, wodna śródlądowa, lotnicza.
» Obszar świadczonych usług: miejska, wiejska, dworcowa, graniczna, portowa.
» Fazę procesu transportowego: nadania, odbioru, przemieszczenia.
» Rodzaj przemieszczanych ładunków: masowych, drobnicowych itd.
» Rozmiar obsługiwanego obszaru: miejscowa, rejonowa, krajowa, międzynarodowa.
» Zakres wykonywanych usług: publiczna, własna.

Sam spedytor organizuje proces transportowy czuwając nad jego prawidłowym przebiegiem. Bardzo dobra organizacja tego procesu wyróżnia się wypełnieniem wszystkich czynności spedycyjnych przez wszystkich uczestników biorących w nim udział. Dodatkowo muszą być one realizowane we wcześniej ustalonej kolejności i sposób, który został określony w momencie planowania, czego skutkiem jest zapewnienie jak najlepszej jakości świadczonej usługi po możliwe najniższych kosztach. Spedytor to nic innego jak doradca i koordynator procesów transportowych, którego zadaniem jest znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla jego klienta. Ważne jest, że do wykonywania swoich czynności i świadczenia usług może wykorzystywać innych podwykonawców:

» Firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne itd.
» Agencje celne.
» Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Podmioty współpracując ze spedycją są wstanie osiągnąć wiele korzyści. Do najbardziej powszechnych z pewnością można zaliczyć:

» Udzielanie fachowego doradztwa i dobór optymalnych rozwiązań, biorąc pod uwagę czas i koszty oraz rodzaj ryzyka jaki jest związany z przewozem danego ładunku. Co więcej, spedycja doradza w zakresie opakowań i ubezpieczenia.
» Spedycja zajmuje się sporządzaniem, kompletowaniem i rozdzielaniem dokumentacji przeznaczonej do odpowiedniej realizacji procesu transportowego.
» Konsolidację mniejszych ładunków od różnych nadawców kompletując tym samym przewozy całopojazdowe oraz organizację ładunków powrotnych. Wszystkie te działania przyczyniają się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa w obszarze transportu.
» Organizację odpraw celnych i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem. Zaangażowanie środków finansowych, dzięki czemu skraca się czas pobytu środka transportu w punktach odprawy celnej.
» Kontakty spedycji pozwalają sprawniej realizować przewóz dóbr.
» Negocjowanie stawek z podwykonawcami i zamówienia środków transportu.
» Kontaktowanie się ze wszystkimi uczestnikami procesu transportowego i handlowego. Wiąże się to również z brakiem problemów na trasie przewozu, ponieważ spedycja robi wszystko, żeby ten problem rozwiązać w taki sposób, aby jak najmniej angażować swojego zleceniodawcę.
» Sporządzanie wycen pomocnych do ustalenia ostatecznej ceny produktu, włączając w nią koszty dostawy.

Spedycje współpracują nie tylko z podmiotami zlecającymi organizację i przewóz ładunków. Bardzo ważne jest współdziałanie z firmami transportowymi. Tym samym przewoźnicy również zyskują wiele korzyści ze współpracy ze spedycją.

» Przewoźnik nie musi się martwić o ściąganie należności od wielu klientów. Co więcej, stała współpraca zapewnia krótki termin płatności.
» Przewoźnik nie musi zatrudniać pracowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę na temat transportu, prawa handlowego, przepisów celnych itd.
» Występuje zmniejszona szkodować wynikająca z lepszej organizacji procesu transportowego.
» Można zaobserwować skracanie czasu postoju środka transportu w punktach załadunku i rozładunku.
» Pewna, dobrze zaplanowana praca ze względu na sieć klientów.