Jednym z podstawowych elementów sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest optymalizacja kosztów związanych z logistyką. Analiza i optymalizacja kosztów jest rozsądnym działaniem w momencie kryzysu i przybiera strategiczny wymiar. Dodatkowo pozwala zwiększyć produktywność systemu logistycznego w przedsiębiorstwie. Prowadzenie firmy przyczynia się do ponoszenia kosztów po to, aby w przyszłości osiągnąć zysk i wyznaczony cel.

Na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę ?

Outsourcing pozwalający na osiągnięcie niższych kosztów i lepszej organizacji. Czasami warto skorzystać z usług firm zewnętrznych, ponieważ przedsiębiorstwo będzie w stanie znacznie ograniczyć wydatki, niż w przypadku samodzielnej obsługi danego sektora w firmie. Outsourcing może obejmować szeroki zakres od zakupów, magazynowania, transport aż po fakturowanie i rozpatrywanie reklamacji.

Optymalizację transportu polegającą na wyznaczeniu odpowiedniej trasy przejazdu oraz pełnego wykorzystania środka transportu, przewóz powietrza jest nieopłacalny. Warto przeanalizować, czy czasem jest szansa dołożyć dodatkowy punkt rozładunku i dostarczyć towar do klienta znajdującego się w pobliżu zaplanowanej relacji.

Redukowanie zapasów, ponieważ jest to ważny element optymalizacji kosztów. Nieodpowiednie zarządzanie zapasami i zbyt duże zakupy powodują wzrost kosztów magazynowania. Może dojść do sytuacji, że zgromadzone zapasy nie zostaną sprzedane lub wykorzystane w inny sposób, co w efekcie tworzy koszt przechowywania mogący ciągnąć się przez lata.

Czasami mniejsza liczba magazynów, znaczy lepiej. Utrzymanie pięciu magazynów zawsze przyniesie wyższe koszty, niż utrzymanie dwóch. Warto sprawdzić, czy jest szansa na centralizację magazynów i zmniejszenie ich ilości.

Standaryzację, która w wielu sektorach przedsiębiorstwa ułatwia, przyspiesza i zmniejsza koszty wykonywanych zadań. Przykładem może być stworzenie schematu realizacji zleceń, czy użycie jednego rodzaju opakowań dla różnego rodzaju ładunków.

Redukcja dodatkowych kosztów ponoszonych w całym łańcuchu logistycznym, może mieć istotne znaczenie w zwiększeniu zyskowności firmy. Każde przedsiębiorstwo dąży do uzyskania maksymalnego przychodu. Sposobów na optymalizację kosztów jest naprawdę dużo, ale ważne jest, aby poddać przedsiębiorstwo odpowiedniej analizie i opracować dedykowany plan działania.