NAPRAWY POGWARANCYJNE

Naprawy pogwarancyjne samochodów Ford Trucks

można wykonać w autoryzowanych serwisach Forda, nawet po upływie okresu gwarancji. W przypadku napraw pogwarancyjnych, koszty naprawy ponosi właściciel samochodu.

Autoryzowane serwisy Forda są specjalnie przeszkolone i wyposażone w niezbędne narzędzia oraz oryginalne części zamienniki potrzebne do naprawy samochodów Ford Truck. Mają dostęp do najnowszych informacji technicznych od producenta i mogą skutecznie diagnozować oraz naprawiać różnego rodzaju usterki.

Aby skorzystać z naprawy pogwarancyjnej w autoryzowanym serwisie Forda, zaleca się skontaktować się z najbliższym serwisem Forda w Twojej okolicy. Tam zostaniesz poinformowany o dostępności usług naprawy pogwarancyjnej, a także o kosztach i harmonogramie naprawy.

Warto pamiętać, że naprawy pogwarancyjne nie są objęte gwarancją producenta i koszty napraw ponosi właściciel samochodu. Przed podjęciem jakiejkolwiek naprawy pogwarancyjnej zawsze warto uzgodnić koszty i warunki naprawy z autoryzowanym serwisem Forda.

samochód firmy DSS Polska
Dział handlowy i marketingu :
Emilia Mądel

Emila Mądel

Dyrektor handlowy


Bartosz Bajkowski

Michał Wiertelak

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu