Outsourcing w logistyce

Outsourcing odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Wykorzystanie zewnętrznych podmiotów, zlecając im część zadań, pozwala dość znacznie zoptymalizować realizowane procesy z jednoczesną redukcją kosztów. Oddelegowanie części zadań tym firmą, które w swojej ofercie świadczą takie usługi, pozwala skupić się na głównej działalności nie tracąc czasu na rzeczy, na których wykonaniu ktoś zna się lepiej. Jeśli przedsiębiorstwo nie potrafi zrobić czegoś taniej i wydajniej niż konkurencja, to nie ma największego sensu żeby to wykonywać. Zdecydowanie lepiej jest zatrudnić osobę/firmę znającą się na tym i mogącą zrobić to po niższych kosztach, w lepszej jakości. Zwykle jest to przekazanie do realizacji, zewnętrznemu dostawcy, wyodrębnionej całości funkcji, zadań czy  procesu.

Outsourcing logistyki polega na wyodrębnieniu z przedsiębiorstwa realizowanych przez nie funkcji logistycznych oraz scedowanie ich realizacji wyspecjalizowanym w tym celu podmiotom gospodarczym. Często rozumie się to jako podejmowanie długofalowej, partnerskiej współpracy między przedsiębiorstwami. Outsourcing logistyczny obejmuje:

 • Transport i spedycję.
 • Magazynowanie, pakowanie, paletyzację.
 • Znakowanie.
 • Kompletowanie zamówień.
 • Gospodarkę odpadami.
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi.
 • Sprzedaż.
 • Budowanie strategii łańcucha dostaw.
 • Optymalizację procesów.
 • Analizy.
 • Dystrybucję.

Zaletami outsourcingu logistycznego jest przede wszystkim redukcja i kontrola kosztów,  jednocześnie usprawniając procesy związane z łańcuchem dostaw. Przedsiębiorstwo jest się w stanie  skupić na kluczowej dla niego działalności nie tracąc czasu na czynności, w których się nie specjalizuje. Korzystanie z usług firm zewnętrznych pozwala na znaczną poprawę jakości obsługi klienta, co powoduje wzrost satysfakcji i pewność, że kupujący wróci ponownie. Pozytywnym skutkiem jest zwiększona konkurencyjność na rynku i postawienie firmy w lepszym świetle na tle swoich konkurentów. Podmioty specjalizujące się w świadczeniu konkretnych usług posiadają ogromną wiedzę i dostęp do nowych technologii, co jest dość kosztowne. Dodatkowo nie trzeba inwestować w własny magazyn i konieczną do jego funkcjonowania infrastrukturę. Outsourcing pozwala na odciążenie z zakresu gospodarki odpadami czy obsługą zwrotów i reklamacji będącą utrapieniem wielu działalności.

Korzystanie z outsourcingu ma również swoje wady. Z całą pewności jest to utrata kontroli nad zlecanymi procesami. W rzeczywistości jest to po części zaufanie, szczególnie w pierwszej fazie współpracy, aż do momentu przeprowadzenia analizy.  Do wad można zaliczyć uzależnienie się od zewnętrznej firmy, z którą nawiązano współpracę. Kiedy coś pójdzie nie tak lub wspólna kooperacja zostanie nagle zerwane, to przedsiębiorstwo może mieć wielki problem żeby realizować główne procesy. Może to się wiązać nawet ze wstrzymaniem produkcji. Korzystając z outsourcingu można utracić cenne informacje związane np. z potrzebami klientów lub istotnymi zmianami w funkcjonowaniu łańcucha dostaw.

Rozwój rynku i konkurencyjność wymaga korzystania z zewnętrznych usługodawców. Powodem jest chęć zwiększenia wydajności oraz polepszenia oferty skierowanej do klienta wraz z jego lepszą obsługą. Potrzeby konsumentów stale rosną stawiając duże wyzwania logistyce.