Cross – docking jest stosowany w fazie dystrybucyjnej, pozwalając obniżyć koszty transportu i magazynowania, które są stosunkowo wysokie w całkowitych kosztach logistycznych. Wykorzystanie tej techniki przyczynia się do znacznej, całościowej optymalizacji łańcucha dostaw.

Jest to innowacyjna metoda polegająca na przeładunku komplementacyjnym, czyli na skumulowaniu w jednym punkcie towarów z kilku miejsc i od różnych klientów lub też odbiór przesyłek z wielu lokalizacji i realizacji dostawy to jednego miejsca docelowego.

W cross – dockingu wyróżnia się kilka istotnych czynności powiązanych z manipulacją przewożonych ładunków:

» Rozładunek z środka transportu.
» Segregacja lub kompletacja.
» Załadunek na kolejny środek transportu.

Należy nadmienić, że wszystkie wymienione zabiegi przeprowadzane są na magazynie w dokach przyjęć i wydań, między środkami transportu zewnętrznego. Główną koncepcją tej metody jest wyeliminowanie składowania dóbr na magazynie lub też ich przechowywanie, ale na naprawdę bardzo krótki okres, pomiędzy fazami rozładunku i załadunku, co ma znaczący wpływ na koszty związane z manipulacją i samym przechowywaniem towarów. Jak można zauważyć, cross – docking swoje funkcje spełnia w obszarze dystrybucji, gdzie wyrób gotowy zmienia swoją lokalizację w poszczególnych ogniwach jego dostawy do odbiorcy.

 

Przedsiębiorstwa, które na rynku chcą wyróżnić się na tle konkurencji, muszą sprawnie i efektywnie reagować na potrzeby i wymagania swojej grupy klientów, którzy w obecnym czasie przykładają dużą wagę do czasu realizacji złożonego przez nich zamówienia. Skutkiem takiego działania jest wykorzystanie metod pozwalających na skracanie czasu przemieszczania dóbr w łańcuchu dostaw. Wykorzystując system cross – dockingu należy odpowiednio zsynchronizować procesy przyjmowania i wydawania towarów, ponieważ pomija się proces składowania, a niezbędne czynności manipulacyjne wykonuje się w strefach przyrampowych. Dzięki temu można w efektywny sposób realizować strategie związane z obsługą klienta. Rozróżnia się trzy poziomy cross – dockingu:

1. Pełnych palet – palety z jednorodnym produktem kierowane są bezpośrednio do obiorcy.
2. Produktów skomplementowanych przez dostawcę – kompletacja i wysyłka towaru realizowana jest przez producenta wprost do odbiorców, znając przy tym zapotrzebowanie każdego klienta.
3. Kompletacja w punkcie przeładunku – dostarczenie pełnych palet jednorodnego produktu do Centrum Dystrybucji, w którym to są pobierane i kompletowane z przeznaczeniem do konkretnego odbiorcy zgodnie z jego zamówieniem.

Do głównych zalet tego systemu z pewnością należy zmniejszenie kosztów związanych z magazynowaniem wyrobów gotowych, pomijając fazę składowania. Co więcej, znacznemu przyśpieszeniu ulega dostawa towarów do miejsc docelowych zmniejszając liczbę opóźnień i popełnionych błędów. Biorąc pod uwagę sam magazyn, może on mieć mniejszą przestrzeń przeznaczoną na składowanie, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów utrzymania budowli. Niestety wszystko ma również swoje wady. Przedsiębiorstwa decydujące się na wykorzystanie metody cross – dockingu muszą posiadać nowoczesny system informatyczny, który pomoże w organizacji wszystkich czynności. Zła synchronizacja przyjęć i wydań może powodować liczne błędy i przestoje.