W Polsce rynek transportu intermodalnego nie jest zbyt wielki, aczkolwiek podlega ciągłemu rozwojowi. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost tych przewozów w stosunku ze wszystkimi przewożonymi ładunkami, ale ich odsetek jest wciąż niewielki.

Transport intermodalny to nic innego jak połączenie podczas przewozu różnych gałęzi transportu, nie zmieniając jednostki ładunkowej. Czyli, podczas tranzytu wykorzystuje się minimum dwa i więcej środki transportu (ciągnik siodłowy z naczepą, kolej) oraz na całej trasie przewozu taką samą jednostkę ładunkową np. kontener morski, naczepa. Jeśli towar przypłynie w kontenerze, to w takiej samej formie musi dotrzeć do odbiorcy.

Zaletami transportu intermodalnego to z całą pewnością mniejsza liczba wypadków i uszkodzeń przewożonych ładunków oraz zwiększone bezpieczeństwo, w porównaniu z przewozami drogowymi. Co więcej, można przemieszczać zdecydowanie większą i zarazem cięższą ilość ładunków na duże odległości, dbając tym samym o ekologię. Połącznie różnych gałęzi transportu zmniejsza zanieczyszczenie powietrza niż w przypadku wykorzystywania tylko i wyłącznie transportu drogowego. Liczba kontenerów, która może płynąć statkiem czy być przewożona koleją jest bardzo duża i dzieje się to masowo w jednym procesie transportowy.

Transport multimodalny jest bardzo podobny do intermodalnego, gdyż do przewozu wykorzystuje się również minimum dwie gałęzie transportu, ale towar może być przeładowany do innej jednostki ładunkowej podczas zmiany wykorzystywanego środka transportu. Mimo, że odbiorca nie otrzyma towaru w tej samej jednostce ładunkowej jaką wysłał dostawca, to i tak zleceniodawca podpisuje jedną umowę przewozu. Ważnym elementem jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury koniecznej do przeładunku towaru i formowaniu nowych jednostek ładunkowych. Głównymi celami transportu multimodalnego jest zmniejszenie kosztów transportu minimalizując przy tym czas dostawy i usprawniając drogę jaką przebywa produkt od dostawcy do odbiorcy.

Powyższe transporty mają wiele barier rozwoju, który w dużej mierze zależy od odpowiednich regulacji prawnych, większej ilości terminali wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę, to jest urządzeń niezbędnych do manipulacji jednostkami ładunkowymi. Istotne jest również ustalenie odpowiednich cen za takie usługi, które mają za zadanie zachęcać do korzystania z tych form przewozu.