Czy wiesz czym jest opakowanie?

To wyrób, którego celem jest ochrona innego wyrobu przed uszkodzeniem i wpływem czynników otoczenia, ale również ochroną otoczenia w przypadku przewożenia towarów niebezpiecznych.

Opakowania spełniają swoje funkcje w produkcji, umożliwiając wytworzenie odpowiednich ilości wyrobu oraz ich pobranie na wyjściu. Dzięki opakowaniom można zadbać o marketing przedsiębiorstwa, gdyż pomagają wyróżnić produkty od towarów konkurencji. Stanowią ważną część, a nawet podstawową, strategii marketingowej. Opakowania niekoniecznie są jednorazowe, ich użytkowość sprowadza się do wielokrotnego użytku i proekologiczności.

A jakie więc funkcje spełniają w logistyce ?

Ułatwiają one wykonywanie procesów logistycznych, warunkując sprawność czynności transportowych, manipulacyjnych i magazynowych. Odpowiednio dobrane opakowania indywidualne i zbiorcze zapewniają przyśpieszenie przepływu towarów, co ma istotny wpływ na koszty, a raczej na ich obniżenie.

Wyróżniamy logistyczne funkcje opakowań:

• Ochronna – powinny chronić ładunek przed utratą lub obniżeniem jakości podczas transportu i zabezpieczać przed wpływem warunków klimatycznych i czynników mechanicznych. Dodatkowo opakowanie powinno utrudniać kradzież towaru.
• Magazynowa – kształty i wymiary muszą zezwalać na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, umożliwiając układnie w stosy i układnie na sobie.
• Transportowa – kształt i wymiar muszą pozwalać na maksymalne wykorzystanie pojemności środka transport, a ich masa powinna być stosunkowo niska.
• Manipulacyjna – powinny ułatwiać załadunki, rozładunki i przemieszczanie między magazynami czy wspomagać proces składowania.
• Informacyjna – ważny nośnik informacji dający sygnał o towarach kruchych, szybko psujących się czy wymagającymi specjalnego traktowania. Opakowania muszą być wyraźnie oznaczone rysunkami i symbolami dla jasnego zrozumienia przekazu.

Istotnym elementem jest znakowanie i etykietowanie opakowań, co w konsekwencji ułatwia identyfikowanie towaru i tym samym zwiększa sprawność ich przepływu w całym łańcuchu dostaw. Dodatkowo polepszeniu ulega jakość i szybkość obsługi klientów. Należy mieć na względzie również ułatwienie prac magazynowych, ewidencyjnych i rozliczeniowych, wymiany informacji i realizacji umów z klientami przedsiębiorstwa.

Opakowania wytwarza się z: drewna, szkła, metalu, tkanin, tworzyw papierowych i sztucznych. Przyjmują one różne formy konstrukcyjne: skrzynie, klatki, pudła, worki, butle, beczki itd. Wynika z tego, że mają one różne konstrukcje i produkowane są z różnorodnych materiałów. Można rozróżnić opakowania jednorazowego czy wielokrotnego użytku. Ze względu na przeznaczenie opakowania można podzielić na jednostkowe, zbiorcze i transportowe.

Jakie są zalety wprowadzania kodów kreskowych do znakowania towarów?

Jest nią z pewnością przyśpieszenie obrotu towarowego i obniżenie kosztów związanych z ich przepływem. Dodatkowo można usprawnić przepływ informacji i obniżyć czas inwentaryzacji magazynowej, ale również wprowadzić oszczędność siły roboczej przy procesach magazynowych. Kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę to usprawnienie relacji między handlem a produkcją, przyśpieszając obsługę klientów.

Opakowania spełniają wiele funkcji i tym bardziej mają wpływ na koszty w przedsiębiorstwie. W obecnym czasie ich istotnym znaczeniem jest proekologiczność i ochrona środowiska, na które kładzie się szczególny nacisk. Dzięki opakowaniom jesteśmy w stanie zadbać o strategię marketingową firmy, ale również optymalne wykorzystanie środka transportu i przestrzeni magazynowej. Nie należy zapomnieć o odpowiednim znakowaniu i etykietowaniu, ponieważ dzięki takim zabiegom można zdecydowanie usprawnić przepływ towarów i istotnych informacji.